FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ

Pro koho je fyzická ostraha určena?

Fyzická ostraha objektů je určena zejména široké podnikatelské veřejnosti, majitelům průmyslových objektů, skladišť, administrativních budov a budov přístupných veřejnosti.

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je realizace souboru opatření, které zejména směřují:
 - k ochraně života a zdraví osob
 - k ochraně objektů a majetku
 - zamezení vniknutí neoprávněných osob do střežených objektů
 - předcházení zcizení a poškozování střeženého majetku
 - kontrola bezpečnostních a režimových opatření

Základem fyzické ostrahy je profesionální a kvalitní činnost zaměřená na minimalizaci předem definovaných rizik.

Pracovníci fyzické ostrahy

Služba je vykonávána vybranými a prověřenými uniformovanými pracovníky, kteří pracují na základě odborně vypracovaných Instrukcí pro výkon služby. BOS-PCO zajistí pro vaše potřeby pracovníky, kteří budou svoji odborností,úrovní a dovedností plně odpovídat vašim požadavkům a potřebám. 

Pracovníci fyzické ostrahy svou přítomností na objektu působí preventivně a současně plní řadu úkolů, které nelze zabezpečit jiným způsobem.

Navázání spolupráce

V případě zájmu o služby fyzické ostrahy a prvotním kontaktu s našim pracovníkem je se zákazníkem prokonzultován podrobný postup vedoucí k předložení konkrétní nabídky. Celý tento proces se odvíjí od nutnosti získat podrobné informace o bezpečnostní situaci, jejich specifikách a především o dalších záměrech a představách zákazníka.
Veškéré získané informace jsou chápány jako důvěrné a tím podléhají dohodě o mlčenlivosti. Na základě získaných informací je proveden bezpečnostní průzkum. Po jeho vzájemném odsouhlasení je zpracována konkrétní nabídka služeb včetně návrhu smlouvy a cenové kalkulace. Součástí této nabídky jsou i případná naše doporučení na realizaci bezpečnostních opatření.
Veškerá výše popsaná činnost související s vypracováním nabídky je poskytována zdarma.

   
 
Nabízíme
 
Rychlý kontakt

BOS-PCO s.r.o.
Za Pivovarem 611
537 01 Chrudim

 

tel.:    +420 469 637 034
mobil: +420 608 300 886
e-mail: info(zavináč)bos-pco.cz

     
 
     
 
 
Copyright © 2011 BOS - PCO s.r.o. - všechna práva vyhrazena | Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2